Původ a vývoj člověka

Autor: (14 ) | Kategorie: Maturitní otázky | Biologie | 1993x | |

Řekneme si něco o původu člověka, jeho předchůdcích a jeho vývoji. Vysvětlíme si pojmy jako je například hominizace a sapientace.

Počátek vývoje je datován na dobu před 75-80 milióny lety - rozhraní druhohor a třetihor. 

Systematické zařazení člověka
říše: živočichové
kmen: strunatci
podkmen: obratlovci
třída: savci
řád: primáti
podřád: vyšší primáti
nadčeleď: lidoopi
čeleď: homonidae
rod: homo
druh: homo sapiens
poddruh: homo sapiens sapiens

Předchůdce člověka dělíme na přímé a živočišné. Nyní si ke každé z těchto skupin něco povíme. 

Živočišní předchůdci člověka
- první primáti (navazují vývojově na hmyzožravé placentální savce). Následně pokračuje vývoj vyšších primátů, které dělíme na další dvě skupiny:

 • ploskonosí  (molpy)
 • úzkonosí (opice starého světa - Asie, Evrop, Afrika)
  • z úzkonosých se vyvinula čeleď homonidea
 1. rod Aegypthopithecus
  - nejstarší zástupce homonidea, vegetován před 35 mil. let. Byl vyoský přibližně 70 centimetrů a vážil 6 kg. Ostatky nalezeny v Egyptě.
 2. rod Proconsul opicanus
  - vegetarián, s mohutnými dolními a většími dolními končetinami. Vegetován před 22-14 miliony letz, vážil cca 18 kilogramů. Nalezištěm ostatků nebo zkamenělin v oblastech pralesů a savan Afriky.
 3. Dryopithecus - byl býložravec, má dryopitékový vzor na dolních stoličkách (rýhy do tvaru Y mezi pěti hrbolky). Žil před 11 mil. lety a vážil průměrně 35kg. Vyskytoval se v Africe, Evropě a Asii. 
Přímí zástupci člověka
- zástupci patřící do čeledi hominidae. 
 1. rod Ramapithecus - výrábí a používá nástroje. Jeho hlavní váhu těla nesly zadní končetiny, živil se tvrdší stravou (např. kořínky, semena a plody). Žil před 13-14mil. let, vážil zhruba 25kg a měřil průměrně 110cm. Vyskytoval se v Indii, Číně, převážně v lesostepích a lesostepích. 
 2. rod Parathropus - forma Australopitheců. Měl mohutné žvýkací svaly, masivní lebku, byl to vegetarián, měl větší objem mozkovny. Slepá vývojová větev. Existoval 4-1,5mil. let. Měřil v průměru 155 cm. 
 3. rod Australopithecus - byl všežravec. Disponoval chrupem podobným dnešnímu člověku, měl velké nadočnicové oblouky, bez bradového výběžku. Užíval nástroje (kameny, klacky). Žil před 4-2mil. lety.
  • gracilní - měli malou postavu, první lovci, vážili cca 30 kg a měřili 100 cm. 
   • australopithecus afarensis 
   • ustralopithecus africanus
  • robustní - vysoká postava, váha kolem 50 kg a výška kolem 150 cm.  
 4. rod Homo
  • Homo habilis = člověk zručný. Charekteristický vzpřímenou postavou, plochým čelem, nadočnicovými oblouky, silnou dolní čelistí. Byl to nomád - stěhoval se za potravou. Výráběl si nástroje a přístřešky, byl to všežravec. Žil v tlupách před 2,5-1 mil. let, měřil 125-135 cm a vážil 30-42 kg. 
  • Homo rudolfensis = nekrofágové (krmili se mršinami). 
  • Homo ergaster = člověk dělný. Aktivní lovec. 
  • Homo erectus = člověk vzpřímený. Uměl komunikovat, užívat oheň a měl schopnost termoregulace, větší mozkovnu, zploštělé čelo. Migroval. Žil před 1-0,3 mil. lety, měřil 150-170 cm. Měl několik forem, podle lokality kde žil
   • pekinesis - Čína
   • paleohungaricus - člověk Maďarský
  • homo sapiens = člověk moudrý. 
   • homo sapiens neanderthalensis - žil před 300-35 tisíc lety
    • klasičtí neandrtálci - měli mohutnou postavu, tvořili menší tlupy. Měli obří mozkovnu, velké nadočnicové oblouky a malý bradový výběžek.  Lovci, použivali oheň a měli vlastní kulturu (rozvoj obřadů a kultů). Přizpůsobili se době ledové - chlupy, široké nosní přepážky
    • protoneandrtálci - vyskytovali se v Euroasii a od nich je to vývoj k člověku. 
    • anteneadrtálci - výskyt převážně v Evropě. Drobnější, chytřejší. Používali kostěné nástroje a oštěpy. 
   • homo sapiens sapiens failis - člověk předvěký. Žil v Evropě, muži měřili 180 cm, ženy 160 cm. Ustupuje ochlupení, rozvoj artikulované řeči. Vlastní kultura a umění (sošky - Věstonická Venuše, malby - bez modré a zelené barvy). 


Hominizace
- tělesné změny vedoucí k vývoji člověka. 

 • změna tvaru páteře - dvojitě esovitě prohnutá (lordóza - krk a bedra; kyfóza - hrudník a kostrč) => tlumení nárazů
 • předozadní zploštění hrudníku 
 • rozšíření pánve a její zmenšení (miskovité protáhnutí)
 • zesílení stehení kosti
 • zkracování horních a prodlužování dolních končetin
 • posunutí palce na nohách a vztvoření dvojité nožní klenby
 • změna pohyblivosti ramenního kloubu (umožněna rotace)
 • protáhnutí palce na ruce (uzpůsobení k práci a jemným pohybům)
 • změna tvaru lebky - zvětšní mozkové části; posunutí týlního otvoru; parabolický zubní oblouk; zmenšení špičáků; zvětšení hrtanu (řeč); vytvoření bradového výběžku (artikulovaná řeč)


Sapientace
- vede ke zdokonalování mozku, nervové soustavy a rozvoji abstraktního myšlení. Schopnost vnímat společnost, kulturu, svět práce, řeč, uvědomování smrti a chápání významu slova

Antropogeneze
- evoluce člověka - proces vedoucí ke vzniku homo sapiens. 

Příčiny vývoje člověka

 • geologické změny
 • změna vegetace (sestup ze stromů na zem, což vedlo ke změně chrupu, rukou a schopnosti úchopu).
Toto je konec. Doufáme, že Vám tento text bude nápomocen.