Alkaloidy

Autor: (9 ) | Kategorie: Chemie | Organická chemie | 1737x |

Alkaloidy jsou přírodní heterocyklické sloučeniny, které mají ve svém cyklu většinou dusíkatý heteroatom. Vznikají v malém množství, jako produkt metabolismu aminokyselin některých rostlin. Jejich význam není dodnes plně objasněn, ale nejspíše je vypouští rostliny jako obrannou látku (čisté se v přírodě nevyskytují). Ve větších dávkách jsou smrtelné.

Vlastnosti – krystalické látky, které jsou ve vodě málo rozpustné; jsou opticky aktivní; mohou mít toxické a narkotické účinky; mají farmakologické účinky – ovlivňují CNS; navozují účinky – halucinace, agresivita, znecitlivění nebo naopak přecitlivělost, utlumení.

 

Dělení alkaloidů:

 

  • Pyridinové
  • Propanové
  • Chinolinové
  • Námelové
  • Indolové
  • Purinové
  • Opiové

 

Pyridinové alkaloidy

Nikotin – hlavní alkaloid listů tabáku, je to nejrozšířenější alkaloid.

Účinky – stimuluje CNS a dýchací cesty, zvyšují sekreci žaludečních šťáv, zrychluje srdeční činnost a zvyšuje krevní tlak

 

Lobelin – používá se při odvykání na nikotin

Účinky – krátkodobě stimuluje dýchání

 

Propanové alkaloidy

-vyskytují se nejčastěji v rostlinách čeledi lilkovitých – Durman, Rulík zlomocný

Atropin – používá se v očním lékařství – rozšiřuje zornice

Účinky – protikřečové účinky – součástí léku proti kolikám

 

Kokain – získává se z listů koky

Účinky – lokální anestetické účinky, tlumí únavu a hlad, zvyšuje fyzickou aktivitu, vyvolává euforii -> halucinace -> výbušné chování

 

Alkaloidy chinolinové

Chinin – typický lék proti malárii, má hořkou chuť – tonik

Účinky – může ovlivňovat chování

 

Alkaloidy námelové

-obsaženy v paličkovici nachové, což je parazitická houba, která roste na obilí (tvoří na klasu černé kuličky), základ je kyselina lysergová

LSD – (dimethylamid kyseliny lysergové) je chemická obdoba těchto alkaloidů, patří mezi halucinogeny

Účinky – prvotní stav – člověk je unavený, potí se, pocit na zvracení

– později – zrakové přeludy, ztráta schopnosti racionálně přemýšlet, halucinace

 

Alkaloidy indolové

Strychnin – vyskytuje se v semenech afrických rostlin, součást přípravku proti hlodavcům

Účinky – ovlivňuje CNS, kvůli hořké chuti stimuluje vylučování žaludečních šťáv

 

Alkaloidy purinové

Kofein – v černém čaji je asi 5 % kofeinu, nachází se v kávových, kakaových bobech a v čajových lístcích, jedna z nejrozšířenějších návykových látek

Účinky – stimuluje srdeční činnost, zlepšuje myšlení

            – abstinenční příznaky – ospalost, podráždění

 

Alkaloidy opiové

-získávají se z nezralých makovic – makovice obsahují asi 20 alkaloidů

Morfin – hlavní alkaloid v nezralých makovicích, užívá se pro zmírnění velkých bolestí, velmi návykový

Účinky – způsobuje ospalost až bezvědomí, odstraňuje pocit bolesti

 

Heroin – derivát opiových alkaloidů, synteticky připraven, bílý až hnědý krystalický prášek, rychle vniká závislost

Účinky – způsobuje lhostejnost a klid

            – abstinenční příznaky – třes, nechutenství, křeče

 

Kodein – derivát opiových alkaloidů, synteticky připraven, méně návykový, součást léků při léčení chronického kašle

Účinky – sedativní účinky