Chemické názvosloví

Autor: (14 ) | Kategorie: Chemie | Názvosloví | 2733x |

Chemické názvosloví je pro každého chemika velice důležité. Dá se říci, že je to úsporná a přehledná forma slov. Pro zvládnutí tohoto ,,chemického jazyka“ je v prvé řadě zapotřebí se naučit symboly jednotlivých prvků periodické tabulky.

Nyní začneme pomalu přecházet k tvorbě samotného názvosloví. První co je nutné si uvědomit je, že každá sloučenina se skládá z prvků s kladným a záporným oxidačním číslem. Při psaní vzorce píšeme prvky s kladným oxidačním číslem nalevo a se záporným oxidačním číslem napravo (např. MgIIO-II).

Oxidační čísla se píší římskými číslicemi. Určité skupiny prvků jako jsou například alkalické kovy se vyskytují pouze v jednom oxidačním stavu a to I. Maximální oxidační číslo, kterého můžou některé prvky dosáhnout je VIII což je Osmium. Je dobré si zapamatovat oxidační stav základních skupin se záporným oxidačním stavem: oxid O-II,sulfid S-II, halogenidy (fluorid F-I, chlorid Cl-I,bromid Br-I, jodid I-I), hydroxid OH-I. K určování kladného oxidačního stavu nám pomáhají koncovky:

Koncovky
I
natý II
itý III
ičitý IV

ečný

ičný

V
ový VI
istý VII
ičelý VIII

Nyní si zkusíme vytvořit vzorec oxidu chromitého

Víme, že oxid je kyslík v oxidačním stavu –II takže si napíšeme   ….O-II. Nyní se podíváme na zbytek nazvu Oxid Chromitý CrO-II díky koncovce víme, že oxidační stav chromu je +III Cr+IIIO-II nyní se uplatní křížové pravidlo, které nám pomůže k ,,vynulování“ oxidačních čísel

Cr+IIIO-II

Toto pravidlo nám ukazuje kolik je potřeba atomu každého prvku aby byla sloučenina neutrální. V našem případě potřebujeme dva atomy chromu a tři atomy kyslíku tyto čísla se do vzorečku píší jako dolní index arabskými číslicemi. 

Cr2O3

V případě kdybychom měli například oxid osmičelý, kde máme násobky dvojky, čísla se krátí.

Os2O8 OsO4

Pokud se nechceme zbytečně zabývat křížovým pravidlem je tu ještě možnost naučit se poměry ke koncovkám. Zde je však  nutné mít na paměti, že oxidy a sulfidy budou mít jiný poměr oproti hydroxidům a halogenidům.

Oxidy, sulfidy
2:1
natý 1:1
itý 2:3
ičitý 1:2

ečný

ičný

2:5
ový 1:3
istý 2:7
ičelý 1:4

 

Halogenidy, Hydroxidy
1:1
natý 1:2
itý 1:3
ičitý 1:4

ečný

ičný

1:5
ový 1:6
istý 1:7
ičelý 1:8