Základy názvosloví koordinačních sloučenin

Autor: (9 ) | Kategorie: Chemie | Názvosloví | 1194x |

Pro tvorbu základního koordinačního názvosloví je nutné znát názvy ligandů. Ligandy jsou v molekule donory (tedy dárci elektronu) a rozdělujeme je na aniontové a neutrální. Dále je také důležité rozhodnout, zda dát před ligand jednoduchou (di, tri, tetra, penta, …) nebo násobnou (bis, tris, tetrakis, pentakis, ..) předponu. Za násobnou předponou se ligand vždy uvádí v závorce!

Například:

[Cr(C6H6)2]                           komplex bis(benzen)chrom

 

Nejčastější ligandy (a jejich předpony), které je dobré si zapamatovat uvádíme v následující tabulce:

 

Neutrální ligandy

H2O

Aqua

Jednoduchá předpona

NH3

Ammin

CO

Karbonyl

NO

Nitrosyl

C6H6

Benzen

Násobná předpona

O2

Dioxygen

N2

Dinitrogen

C2H4

Ethen

C5H5N

Pyridin

PH3

Fosfan

 

 

Aniontové ligandy

SO42-

Sulfato

Jednoduchá předpona

SO32-

Sulfito

NO3-

Nitrato

NO2-

Nitro

NH2-

Amido

PO43-

Fosfato

CO32-

Karbonato

H-

Hydrido

F-

Fluoro (fluorido)

Cl-

Chloro (chlorido)

Br-

Bromo (bromido)

I-

Jodo (jodido)

O2-

Oxo

O22-

Peroxo

S2-

Thio (sulfido)

OH-

Hydroxo

C6H5-

Fenyl

Násobná předpona

 

 

Oxidační číslo centrálního atomu se pozná buď z názvu a nebo se musí dopočítat ze znalosti ligandů a jejich oxidačních čísel. Centrální atom je většinou kov.

 

Například:

[Co(C6H5)-I(I)2-I]0

Vidíme, že molekula je elektroneutrální a známe oxidační čísla ligandů. Dopočítáme do elektroneutrálnosti -> ox.č.fenylu =-1, ox.č. jodidu=-1, ale jodid je dvakrát, takže 2*-1.

[(-1)+(2*(-1))]+?=0 -> -3+?=0 -> ?=3

Takže ox.č. kobaltu bude 3 (CoIII). Název bude tedy:

fenyl-dijodidkobaltitý komplex

 

Když je oxidační číslo centrálního atomu rovno 0, je v názvu komplexu prvek v základním tvaru.

 

Například:

[Cr0(CO)20]                         komplex dikarbonylchrom

 

Pokud sestavujeme delší název komplexu, řadíme je do názvu i vzorce v abecedním pořadí (ch se bere jako písmeno c). Mezi jednotlivými ligandy se píše pomlčka. Koncovka centrálního atomu je stejná jako u běžného názvosloví, řídí se tedy dle oxidačního čísla (I. -nan, II. –natan, III. –itan, IV. -ičitan, V. -ičnan/ečnan, VI. -ovan, VII. –istan, VIII. -ičelan)

 

Například:

NaI[PtII(NH3)0Cl2 -I(NO2)-I]-I ammin-dichloro-nitroplatnatan sodný

 

Pokud máme ion musíme také zvolit správnou koncovku. Pro anion se volí koncovka –ový. Pro kationt specifická koncovka není.

 

Například:

[CrIII(OH)-IO-I(S)-II]-           hydroxo-oxo-thiochromitanový ion

 

Například:

[AlIII(NH3)0Cl2-]+               ion ammin-dichlorohlinitý