S prvky

Autor: (14 ) | Kategorie: Chemie | Prvky | 1235x |

...je skupina prvků, které se nacházejí v 1. a 2. skupině periodické soustavy prvků. Jsou to prvnky mající ve valenční vrstvě 1 nebo 2 elektrony (s1 a s2 prvky). Jsou to typické kovy, s nízkou izolační energií a velkými atomovými poloměry. Pozor však na vodík (H) a helium (He), které mají také 1 nebo 2 elektrony avšak nemají vlastnosti kovů.

Další vlastnosti

  • snadno uvolňují valenční elektrony a tvoří kationty
  • silná redukční činidla. Velmi snadno se oxidují na kationty mající konfiguraci předcházejícího vzácného plynu 
  • jsou nejreaktivnější ze všech kovů. V důsledku reaktivity se vyskytují v přírodě jako kationty ve sloučeninách

Alkalické kovy

Jsou prvky, s 1 valenčním elektronem (ns1) → jádrem je poután velmi slabě, proto při reakcích s nekovy ho snadno odevzdávají a tím vytvářejí kationt. S vodou tvoří silné hydroxidy (=alkálie) → alkalické kovy. Vyskytují se v I.A skupině, proto je označujeme jako prvky s1. Jde o prvky: 

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Prvky skupiny sjsou měkké jako vosk (dají se velmi snadno řezat nožem), velmi rychle se pokrývají vrstvou hydroxidu a uhličitanu = na vzduchu se oxidují a jsou samovznětlivé, proto se nejčastěji uchovávají v petroleji nebo v benzinu. Tyto prvky jsou vysoce elektropozitivní* a jsou to velmi dobré vodiče elektrického proudu. Ionty alkalických kovů, při hoření charakteristicky zbarvují plamen:

  • Li+ → karmínová barva
  • Na+ → žlutá barva plamene
  • K+ → modrofialová barva
  • Rb+ → červenofialová barva
  • Cs+ → modrá barva