Součástí našeho webu jsou nově i online kalkulačky. Postupně budeme přidávat nové.

Původ a vývoj člověka


Řekneme si něco o původu člověka, jeho předchůdcích a jeho vývoji. Vysvětlíme si pojmy jako je například hominizace a sapientace.


Martin | Maturitní otázky | Vytvořeno: 08. 04. 2018 | 28x |

Chemický děj a jeho zákonitosti


V tomto článku se podíváme na chemický děj, termodynamický děj, termochemickou rovnici. Povíme si, co je reakční teplo, něco o termochemických zákonech, rozdělení chemických dějů a reakční kinetice a spoustě dalších věcí o přeměně výchozích látek.


Martin | Maturitní otázky | Vytvořeno: 25. 03. 2018 | 77x |

Stereochemie


Tato kapitola je pro organickou chemie důležitá, protože látky, které se nechemikovi zdají naprosto stejné, mohou mít odlišné vlastnosti, které mohou mít zásadní význam. Tento případ by se dal vysvětlit přímo na pravé a levé ruce. Je jasné, že…


Zipinka | Chemie | Vytvořeno: 23. 03. 2018 | 37x

Biokatalyzátory


Proč jsou biokatalyzátory, tak super? Co je na nich vůbec zvláštního? To všechno a mnohem více se dozvíte v tomto článku.


Hanny | Maturitní otázky | Vytvořeno: 23. 03. 2018 | 87x |

Bílkoviny


První zpracování tohoto nejen "gymplovského" maturitní okruhu z chemie, který Vás provede bílkovinami od začátku až do konce. Jen bychom chtěli upozornit, že v textu se vyskytují anomálie (velká písmena v názvech aminokyselin). Autor si je toho…


Hanny | Maturitní otázky | Vytvořeno: 22. 03. 2018 | 78x |

Aminokyseliny - úvod


Základní informace k aminokyselinám, které jsou důležité pro pozdější studium toho tématu.


Hanny | Biochemie | Vytvořeno: 22. 02. 2018 | 91x

Definování základních biochemických pojmů


Definování nejzákladnějších pojmů z oblasti biochemie. Biochemie je vědní obor zabývající se chemickými ději v živých soustavách, chemickými přeměnami látek a energií


Hanny | Biochemie | Vytvořeno: 15. 02. 2018 | 63x |

Hormony


Hormony jsou látky syntetizované v endokrinních žlázách (žlázy s vnitřním vyměšováním), které je poté vylučují do krevního oběhu. Regulují metabolické děje v buňkách. Mají vysokou specifičnost. Jsou velmi účinné i v malém množství.


Hanny | Biologie | Vytvořeno: 26. 06. 2017 | 88x